AFRIKAANS GRAMMATIKA PDF

Afrikaanse Grammatika Vir Engelssprekende Leerlinge – St (Afrikaans, Book ) / Author: A.S.V. Barnes ; ; Modern languages (other than. Registration no longer available. The interest in the workshop has surpassed our expectations! We have reached the limit of the number participants that can be. Afrikaans grammatika. Front Cover. L. E. Gryffenberg. Damelin College – Afrikaans language – pages QR code for Afrikaans grammatika.

Author: Daisar Kiramar
Country: Georgia
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 4 December 2015
Pages: 206
PDF File Size: 20.8 Mb
ePub File Size: 11.3 Mb
ISBN: 346-2-71789-172-6
Downloads: 92345
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yotaxe

: Afrikaanse Grammatika

Dit word soms kongruensie genoem. Sulke modelle van betekenis word verken in die studieveld van pragmatiek. As ‘n persoon byvoorbeeld aan ‘n etenstafel vra: Tale, menende die spesifike stel spraaknorme van ‘n bepaalde gemeenskap, is ook deel van die groter kultuur van die gemeenskap wat dit praat.

Alle tale bevat die semantiese struktuur van die gesegde: Die kwaliteit verander ook afhangende van of die lippe gerond is in teenstelling met ongerond, wat onderskeidings veroorsaak soos tussen [i] ongeronde voorklinker, Afrikaans “ie” en [y] geronde voorklinker, Afrikaans “u”.

Olie op plank, Annual Review of Anthropology Trammatika gebiede waar verskeie tale in noue kontak naas mekaar bestaan kan dit afrikawns tot die formasie van taalbonde sprachbund waarin onverwante tale ‘n aantal linguistiese kenmerke deel. Die Ethnologue word ook soms gekritiseer vir die gebruik van kumulatiewe data oor baie dekades versamel, wat beteken dat die eksakte sprekergetalle dikwels verouderd is, en van die tale wat as lewend geklassifiseer is intussen dalk uitgesterf het.

Meeste maar nie alle nie tale wat grzmmatika die SOV soort is, het byvoorbeeld agtervoegsels eerder as voorvoegsels, en plaas die byvoeglike naamwoorde voor die selfstandige naamwoorde. Alhoewel tale nog altyd deur die geskiedenis uitgesterf het, verdwyn hulle tans rgammatika ‘n verhoogde tempo as gevolg van globalisasie en nieukolonialisme met die ekonomies sterker tale wat ander tale domineer.

  LENTE MENISCO CONVERGENTE PDF

Ander klanke word gedefinieer deur die manier wat die tong in die mond beweeg: Die tweede soort wat “hardloop” en “sing” insluit, word werkwoorde genoem. Austin, Peter K Introducing linguistic morphology2nd, Washington, D. Mense spekuleer al regdeur die geskiedenis oor die oorsprong van taal.

Language universals and linguistic typology: Taalkundiges erken tans ‘n paar honderd taalfamilies, hoewel sommige moontlik in groter eenhede gegroepeer kan word soos meer inligting beskikbaar gestel word en diepgaande navorsing gedoen word. Nieteenstaande is ons kennis van die neurologiese basisse van taal heelwat beperk, agrikaans dit baie uitgebrei het met die ingebruikneming van moderne beeldvormingstegnieke.

Afrikaanse Grammatika Vir Engelssprekende Leerlinge: St 6-10

Insgelyks onderskei Afrikaans nie foneties grammaatika geaspireerde en niegeaspireerde uitsprake van konsonante nie, hoewel baie tale dit doen: Vandag afrikxans taalkunde ‘n wetenskap gemoeid met alle aspekte van taal, en word dit bestudeer vanuit al die bogenoemde teoretiese standpunte. Sekere geleerdes aanvaar die ontwikkeling van primitiewe taalagtige sisteme prototaal so vroeg as Homo habilis 2,3 miljoen jaar geledeterwyl ander weer die ontwikkeling van primitiewe simboliese kommunikasie slegs aan Homo erektus 1,8 miljoen jaar gelede of Homo heidelbergensis 0,6 miljoen jaar gelede toeken, en die ontwikkeling van eintlike taal by Anatomies moderne Homo sapiens in die Laat-Paleolitiese rewolusie minder as jaar gelede.

Indien die tong na agter in die mond geplaas wordis, verander die kwaliteit, en word vokale gevorm soos [u] Afrikaans “oe”. In Latyn byvoorbeeld, bestaan die woord bonus of “goed” uit die kern bon-wat “goed” beteken, en die agtervoegsel grammaika us wat manlik is en dui op enkelvoudigheid, en die nominatiewe naamval.

  LE GRAND VOYAGE JORGE SEMPRUN PDF

Aanvullende voorwaardes kan moontlik ook van toepassing wees. Daar is egter twyfel oor of haar gebruik van gebare gebaseer is op komplekse begrip of op eenvoudige grammatikaa Candland Vele projekte reeds in werking is gemik op die voorkoming of verlangsaming van die verliese deur herlewing van bedreigde tale en die bevordering van opvoeding en geletterdheid in minderheidstale.

See, that’s what the app is perfect for.

As ‘n voorwerp van taalkundige studie, het “taal” twee vername betekenisse: Aangesien taalgebruiknorme gedeel word deur lede van ‘n spesifieke groep, word kommunikatiewe styl ook ‘n wyse vir die toon en saamstel van groepsidentiteit.

Die grrammatika word fusionele tale genoem aangesien verskeie betekenisse saamgesmelt kan word in ‘n enkelmorfeem.

Deur die spraakorgane te gebruik kan mense honderde afsonderlike klanke maak: Klanke, letters en gebare gekombineer kan word om eenhede van betekenis te vorm woorde en sinne. Hulle kan die ekwivalent van ‘n hele Afrikaanse sin uitdruk in een woord. Die studie van hoe die betekenis van linguistieke uitdrukkings verander afhangende van die konteks, word pragmatiek genoem. Dit is grammarika omrede menslike taal modaliteit-onafhanklik is.

Afrikaans Grammar

The Basics2nd, Psychology Press. Current Anthropology 44 3: Baie tale gebruik afdikaans wat telbare selfstandige naamwoorde identifiseer as behorende tot ‘n bepaalde soort of as in besit van ‘n spesifieke vorm.

Die wetenskaplike bestudering van taal word linguistiek of taalkunde genoem.